Sabtu, 09 Februari 2013

SIFAT WAJIB & MUSTAHIL BAGI ALLAH SWT


SIFAT WAJIB

 • Wujud = Ada
 • Qidam = Terdahulu ( Al Awwal )
 • Baqo = Kekal ( Al Baqi )
 • Mukholafatul Lilhawaditsi = Bebeda dari makhlukNya
 • Qiyamuhu Binafsihi = Berdiri Sendiri ( Al Qoyyum )
 • Wahdaniyah = Esa / Satu ( Al - Wahid )
 • Qudrat = Kuasa ( Al Muqtadir )
 • Iradat = Berkehendak ( Al Malik )
 • 'Ilmu = Mengetahui ( Al 'Alim )
 • Hayat = Hidup ( Al Hayy )
 • Sama = Mendengar ( As Sami )
 • Bashor = Melihat ( Al Bashir )
 • Kalam = Berfirman

SIFAT MUSTAHIL
 • ‘Adam = tiada
 • Hudus = Baru
 • Fana’ = binasa
 • Mumathalatu Lilhawaditsi = menyerupai akan makhlukNya
 • Qiyamuhu Bighoiri = berdiri dengan yang lain
 • Ta’addud = berbilang – bilang / Banyak
 • ‘Ajuz = lemah
 • Karahah = terpaksa
 • Jahlun = Bodoh
 • Maut = mati
 • Shamam = tuli
 • ‘Umyun = buta
 • Bukmum =  bisu

Tidak ada komentar:

Posting Komentar